Vinasun tiếp tục kéo dài thua lỗ trước sức ép từ Grab

Vinasun tiếp tục kéo dài thua lỗ trước sức ép từ Grab

Được HSC rót vốn, kết quả kinh doanh của Vinasun vẫn nghèo nàn

Được HSC rót vốn, kết quả kinh doanh của Vinasun vẫn nghèo nàn

Chứng khoán HSC trở thành cổ đông lớn của taxi Vinasun

Chứng khoán HSC trở thành cổ đông lớn của taxi Vinasun

Nhiều quỹ thoái lui, HSC lại đầu tư nắm gần 11% vốn Vinasun

Nhiều quỹ thoái lui, HSC lại đầu tư nắm gần 11% vốn Vinasun

VGC vào Top 5 các cổ phiếu nhà đầu tư ngoại bán ra nhiều nhất trong tháng 5

VGC vào Top 5 các cổ phiếu nhà đầu tư ngoại bán ra nhiều nhất trong tháng 5

Quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore lỗ lớn khi rút vốn khỏi Vinasun

Quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore lỗ lớn khi rút vốn khỏi Vinasun

Quỹ ngoại Singapore thoái toàn bộ vốn tại Vinasun

Quỹ ngoại Singapore thoái toàn bộ vốn tại Vinasun

Quỹ đầu tư Chính phủ Singapore bán lỗ cổ phiếu Vinasun

Quỹ đầu tư Chính phủ Singapore bán lỗ cổ phiếu Vinasun

Kinh doanh đi xuống, quỹ ngoại Singapore rút hết vốn khỏi Vinasun

Kinh doanh đi xuống, quỹ ngoại Singapore rút hết vốn khỏi Vinasun

Nhà đầu tư ngoại chịu lỗ rút khỏi Vinasun

Nhà đầu tư ngoại chịu lỗ rút khỏi Vinasun