Giải pháp nào cho đô thị thông minh?

Giải pháp nào cho đô thị thông minh?

Giải pháp xây dựng xã hội siêu thông minh cho Việt Nam, bài học từ Nhật Bản

Giải pháp xây dựng xã hội siêu thông minh cho Việt Nam, bài học từ Nhật Bản

Hạ tầng, 'xương sống' của cơ thể đô thị thông minh

Hạ tầng, 'xương sống' của cơ thể đô thị thông minh

Lãnh đạo VNG: Không có công thức chung xây dựng thành phố thông minh

Lãnh đạo VNG: Không có công thức chung xây dựng thành phố thông minh

Hệ thống phát hiện vi phạm giao thông tự động gây chú ý tại ASOCIO 2018

Hệ thống phát hiện vi phạm giao thông tự động gây chú ý tại ASOCIO 2018

Tổng giám đốc Hanel Nguyễn Đình Vinh chia sẻ mô hình liên kết doanh nghiệp với nhà khoa học

Tổng giám đốc Hanel Nguyễn Đình Vinh chia sẻ mô hình liên kết doanh nghiệp với nhà khoa học

Giấc mơ không còn xa

Giấc mơ không còn xa

Xây dựng Thành phố thông minh cần có hạ tầng và người dân thông minh

Xây dựng Thành phố thông minh cần có hạ tầng và người dân thông minh

Bình Dương sẽ lắp đặt hệ thống giao thông thông minh

Bình Dương sẽ lắp đặt hệ thống giao thông thông minh

Châu Á - Thái Bình Dương sẽ đầu tư 30 tỷ USD cho công nghệ đô thị thông minh

Châu Á - Thái Bình Dương sẽ đầu tư 30 tỷ USD cho công nghệ đô thị thông minh

Lại 'nóng' chuyện doanh nghiệp vận tải bức xúc phí chồng phí

Lại 'nóng' chuyện doanh nghiệp vận tải bức xúc phí chồng phí

Dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi: Quy định nào cho taxi công nghệ?

Dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi: Quy định nào cho taxi công nghệ?

Không chỉ Uber, Grab, tương lai cần phải tính đến pháp lý cho xe thông minh

Không chỉ Uber, Grab, tương lai cần phải tính đến pháp lý cho xe thông minh

Xem xét sửa đổi 7 nhóm vấn đề trong Luật Giao thông đường bộ

Xem xét sửa đổi 7 nhóm vấn đề trong Luật Giao thông đường bộ

Dự kiến sửa đổi 7 nhóm vấn đề trong Luật Giao thông đường bộ

Dự kiến sửa đổi 7 nhóm vấn đề trong Luật Giao thông đường bộ

Sắp có khung pháp lý cho xe điện, xe tự lái

Sắp có khung pháp lý cho xe điện, xe tự lái

Seoul quản lý hệ thống giao thông công cộng như thế nào?

Seoul quản lý hệ thống giao thông công cộng như thế nào?

Nhiều vướng mắc trong quá trình thẩm định các dự án của cao tốc Bắc-Nam

Nhiều vướng mắc trong quá trình thẩm định các dự án của cao tốc Bắc-Nam

Huế: Hơn 300 tỷ đồng thực hiện Đề án 'Phát triển dịch vụ đô thị thông minh'

Huế: Hơn 300 tỷ đồng thực hiện Đề án 'Phát triển dịch vụ đô thị thông minh'

Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh: Bài 2 - Những 'khoảng trống' cần lấp đầy

Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh: Bài 2 - Những 'khoảng trống' cần lấp đầy

Thừa Thiên - Huế phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Thừa Thiên - Huế phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh: Bài 1 - Hình thành nền tảng đón xu thế tất yếu

Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh: Bài 1 - Hình thành nền tảng đón xu thế tất yếu

VNPT ký kết hợp tác xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng

VNPT ký kết hợp tác xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng