Không để hàng hóa như 'nhân bánh trung thu Long Đình' lọt kiểm tra

Không để hàng hóa như 'nhân bánh trung thu Long Đình' lọt kiểm tra

Đề xuất về thủ tục hải quan qua Hệ thống quá cảnh ASEAN

Đề xuất về thủ tục hải quan qua Hệ thống quá cảnh ASEAN

Hết thời làm đơn xin danh hiệu?

Hết thời làm đơn xin danh hiệu?

Cơ chế một cửa giúp doanh nghiệp tiện lợi đủ đường

Cơ chế một cửa giúp doanh nghiệp tiện lợi đủ đường

Không chỉ là trách nhiệm với dự án

Không chỉ là trách nhiệm với dự án

Loại bỏ dần việc 'tiền kiểm' hàng hóa sang 'hậu kiểm'

Loại bỏ dần việc 'tiền kiểm' hàng hóa sang 'hậu kiểm'

Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ

Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ

Không phải cứ đăng ký cắt giảm thủ tục là xong

Không phải cứ đăng ký cắt giảm thủ tục là xong

'Không phải cứ đăng ký cắt giảm 50%-60% thủ tục hành chính là xong'

'Không phải cứ đăng ký cắt giảm 50%-60% thủ tục hành chính là xong'

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế

Phó thủ tướng: Có đơn vị cắt điều kiện này lại đẻ điều kiện khác

Phó thủ tướng: Có đơn vị cắt điều kiện này lại đẻ điều kiện khác

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khen Bộ Y tế trong thực hiện cơ chế một cửa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khen Bộ Y tế trong thực hiện cơ chế một cửa

Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm thủ tục

Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm thủ tục

Cải cách thủ tục: Tránh cắt thứ không đáng, cái tày đình lại không cắt

Cải cách thủ tục: Tránh cắt thứ không đáng, cái tày đình lại không cắt

Quan trọng là sự hài lòng của người dân chứ không phải là thay đổi trên văn bản

Quan trọng là sự hài lòng của người dân chứ không phải là thay đổi trên văn bản

Phó Thủ tướng: Cần tránh 'cắt lấy được' danh mục kiểm tra chuyên ngành

Phó Thủ tướng: Cần tránh 'cắt lấy được' danh mục kiểm tra chuyên ngành

Bộ GTVT đi đầu trong kết nối một cửa quốc gia

Bộ GTVT đi đầu trong kết nối một cửa quốc gia

Bộ GTVT đi đầu trong kết nối một cửa quốc gia

Bộ GTVT đi đầu trong kết nối một cửa quốc gia

Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý vi phạm pháp luật đầu tư công

Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý vi phạm pháp luật đầu tư công

'Không khả thi khi tiền của người này giao người khác thẩm định'

'Không khả thi khi tiền của người này giao người khác thẩm định'

Sửa Luật Đầu tư công không 'đẻ' thêm thủ tục

Sửa đổi Luật Đầu tư công: Chính phủ sẽ rà soát, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Sửa đổi Luật Đầu tư công: Chính phủ sẽ rà soát, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Đầu tư công: Không thêm thủ tục mới, quy trình đơn giản nhất

Quản lý ngân sách nhà nước, Việt Nam không thể 'một mình một kiểu'

Quản lý ngân sách nhà nước, Việt Nam không thể 'một mình một kiểu'

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

Đại biểu Quốc hội cảnh báo khe hở lách luật, xé nhỏ dự án đầu tư công

Đại biểu Quốc hội cảnh báo khe hở lách luật, xé nhỏ dự án đầu tư công

Doanh nghiệp vẫn khổ vì 'bôi trơn', 'giấy phép con'

Doanh nghiệp vẫn khổ vì 'bôi trơn', 'giấy phép con'

Vì người dân, vì doanh nghiệp!

Bí thư Đà Nẵng: Xem lại hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất

Bí thư Đà Nẵng: Xem lại hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất