Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có khuyến cáo tới người tiêu dùng về việc cẩn trọng với thông tin quảng...