Truy trách nhiệm trong vụ lọc dầu Nghi Sơn

Truy trách nhiệm trong vụ lọc dầu Nghi Sơn

Đại biểu Quốc hội nêu băn khoăn về việc ưu đãi nhà đầu tư dẫn đến tốn kém cho ngân sách nhà nước.
'Ưu đãi thuế nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gây thất thu hàng chục nghìn tỷ đồng'

'Ưu đãi thuế nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gây thất thu hàng chục nghìn tỷ đồng'

Đại biểu 'truy' trách nhiệm cam kết lọc dầu Nghi Sơn gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ

Đại biểu 'truy' trách nhiệm cam kết lọc dầu Nghi Sơn gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ

Đại biểu Quốc hội 'truy' trách nhiệm cam kết ưu đãi dự án Lọc dầu Nghi Sơn gây thiệt hại lớn

Đại biểu Quốc hội 'truy' trách nhiệm cam kết ưu đãi dự án Lọc dầu Nghi Sơn gây thiệt hại lớn

Vi phạm của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang gây thất thoát thuế hàng nghìn tỷ

Vi phạm của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang gây thất thoát thuế hàng nghìn tỷ

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào 'tầm ngắm' của Đại biểu Quốc hội

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào 'tầm ngắm' của Đại biểu Quốc hội

PPP là kênh đầu tư hiệu quả khi các bên cùng có trách nhiệm

PPP là kênh đầu tư hiệu quả khi các bên cùng có trách nhiệm

Dự án BOT điện mãi không chạm đích

Dự án BOT điện mãi không chạm đích

Mẹ béo phì khi mang thai có thể sinh con bị co giật, bại liệt

Mẹ béo phì khi mang thai có thể sinh con bị co giật, bại liệt

Mẹ béo phì khi mang thai có thể sinh con bị co giật, bại liệt

Mẹ béo phì khi mang thai có thể sinh con bị co giật, bại liệt

Tương lai Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 về đâu?

Tương lai Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 về đâu?

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với SWPOC, PQPOC về Chuỗi dự án khí Lô B

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với SWPOC, PQPOC về Chuỗi dự án khí Lô B

Tạo động lực mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài trong thời kỳ mới

Rà soát an ninh các dự án FDI

Rà soát an ninh các dự án FDI