Bộ Y tế: Xây dựng trung tâm dữ liệu gene kết hợp ứng dụng AI để dự báo bệnh

Bộ Y tế: Xây dựng trung tâm dữ liệu gene kết hợp ứng dụng AI để dự báo bệnh

Theo đại diện Cục CNTT, Bộ Y tế, Bộ này đang nghiên cứu đẩy mạnh, chỉ đạo một số đơn vị ứng dụng công nghệ...
Trần Duy Quang: Chạy bộ là cuộc hành xác dễ gây nghiện

Trần Duy Quang: Chạy bộ là cuộc hành xác dễ gây nghiện

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc sức khỏe cho người Việt

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc sức khỏe cho người Việt

Giải mã gene để chăm sóc sức khỏe tốt hơn

Giải mã gene để chăm sóc sức khỏe tốt hơn

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc sức khỏe cho người Việt

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc sức khỏe cho người Việt

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc sức khỏe cho người Việt

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc sức khỏe cho người Việt

Tiến sĩ Google về Việt Nam mong phát triển ngành chăm sóc sức khỏe chính xác

Sự kết hợp của giải mã gene và trí tuệ nhân tạo

Kỳ vọng xây dựng Trung tâm giải mã gen đầu tiên tại Việt Nam

Ứng dụng AI giải mã gene

Cựu nhân viên Google đưa công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo về Việt Nam

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giải mã gene bằng nước bọt do người Việt phát triển

Tiến sĩ người Việt tự giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo

Tuấn Cao, đồng sáng lập, CEO Genetica: Mở khóa, kích hoạt sức mạnh bộ gene của người Việt