Ông Lê Bá Dũng thôi giữ chức Phó TGĐ ngân hàng Techcombank

Ông Lê Bá Dũng thôi giữ chức Phó TGĐ ngân hàng Techcombank

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Ông Lê Bá Dũng rời ghế Phó tổng giám đốc Techcombank

Ông Lê Bá Dũng rời ghế Phó tổng giám đốc Techcombank

Ông Lê Bá Dũng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Techcombank

Ông Lê Bá Dũng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Techcombank

Ngân hàng Techcombank có thêm Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng Techcombank có thêm Phó Tổng giám đốc

Chân dung Phó Tổng Giám đốc mới bổ nhiệm của Techcombank

Techcombank có Phó Tổng giám đốc mới