Cơ điện lạnh (REE) chuyển sở hữu mảng điện, nước và bất động sản về các công ty con

Cơ điện lạnh (REE) chuyển sở hữu mảng điện, nước và bất động sản về các công ty con

Năm 2020, REE đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.965 tỷ đồng, tăng 22%, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.620 tỷ đồng,...
REE khởi động tái cấu trúc, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu sang các công ty con

REE khởi động tái cấu trúc, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu sang các công ty con

Cơ điện lạnh (REE): Tách bạch 3 mảng nước, điện, bất động sản và chuyển sở hữu về các công ty con

Cơ điện lạnh (REE): Tách bạch 3 mảng nước, điện, bất động sản và chuyển sở hữu về các công ty con

Mùa soát xét bán niên: Lộ diện những báo cáo 'không sạch'

Mùa soát xét bán niên: Lộ diện những báo cáo 'không sạch'

67 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 13 đến 17-7

67 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 13 đến 17-7

Những nhân vật giàu nhất mọi thời

Những nhân vật giàu nhất mọi thời

Năm 2019, Cấp nước Gia Định (GDW) đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 18 tỷ đồng

Cổ phiếu của Công ty Cấp nước Gia Định niêm yết trên sàn HNX

Thanh khoản, dòng tiền và chuyện các mã bị lãng quên