Đại học Gia Định dành 250 suất học bổng 'Đại sứ GDU' dành cho sinh viên

Đại học Gia Định dành 250 suất học bổng 'Đại sứ GDU' dành cho sinh viên

Năm học 2020, Trường Đại học Gia Định sẽ dành 250 suất học bổng 'Đại sứ GDU' ưu đãi học phí cho tân sinh viên.
5 mẫu flycam bay lâu và quay phim như trong rạp

5 mẫu flycam bay lâu và quay phim như trong rạp

5.000 học sinh tham gia ngày hội định hướng nghề nghiệp của HSU

5.000 học sinh tham gia ngày hội định hướng nghề nghiệp của HSU

Ngày hội hướng nghiệp: Định hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Ngày hội hướng nghiệp: Định hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên 4.0

Trường Đại học Gia Định khai giảng năm học mới với nhiều đổi thay

Trường Đại học Gia Định khai giảng năm học mới với nhiều đổi thay

Để có những đại học quốc tế dành cho người Việt

Để có những đại học quốc tế dành cho người Việt

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng tiên phong quốc tế hóa giáo dục đại học

Để có những đại học quốc tế cho người Việt

Tập đoàn Nguyễn Hoàng thành lập Ban Đại học và Hội đồng Đại học

NHG đẩy mạnh phát triển khối đại học

Tập đoàn Nguyễn Hoàng thành lập Ban Đại học và Hội đồng Đại học

Tập đoàn Nguyễn Hoàng thành lập Ban Đại học và Hội đồng Đại học

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thành lập Ban Đại học, Hội đồng GDĐH

Ra mắt Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen