Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại Trường Đại học Cần Thơ

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại Trường Đại học Cần Thơ

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại tỉnh Tiền Giang

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại tỉnh Tiền Giang

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu 7

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu 7

Đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin

Đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin

Nơi trang bị 'hành trang quý' cho sinh viên

Nơi trang bị 'hành trang quý' cho sinh viên

Kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên

Kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên