Các trường đại học tiếp tục thông báo nghỉ học tập trung và hoãn thi

Các trường đại học tiếp tục thông báo nghỉ học tập trung và hoãn thi

Ngày 3/5, có thêm các trường: Học viện Tài chính; đại học (ĐH) Thủy lợi và ĐH Dược Hà Nội công bố lịch học...
Thêm nhiều trường ĐH công bố học trực tuyến, lùi thời gian thi

Thêm nhiều trường ĐH công bố học trực tuyến, lùi thời gian thi

Thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Thủy lợi

Thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Thủy lợi

Thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường ĐH Thủy lợi

Thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường ĐH Thủy lợi

Xây dựng Cục Dân quân tự vệ tinh, gọn, mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Xây dựng Cục Dân quân tự vệ tinh, gọn, mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ấn tượng mô hình cơ sở Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng của Trường Đại học Điện lực

Ấn tượng mô hình cơ sở Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng của Trường Đại học Điện lực

Ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên tăng, người học cử tuyển không quá 22 tuổi

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên tăng, người học cử tuyển không quá 22 tuổi

Những chính sách giáo dục nào có hiệu lực từ tháng 1/2021?

Những chính sách giáo dục nào có hiệu lực từ tháng 1/2021?

Những chính sách giáo dục nào có hiệu lực từ tháng 1/2021?

Những chính sách giáo dục nào có hiệu lực từ tháng 1/2021?

Nghệ An: Nhiều kết quả ấn tượng tại Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Nghệ An: Nhiều kết quả ấn tượng tại Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh

24 đơn vị xuất sắc được khen thưởng tại Hội thao giáo dục Quốc phòng lần thứ nhất

24 đơn vị xuất sắc được khen thưởng tại Hội thao giáo dục Quốc phòng lần thứ nhất

4 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2021

4 chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2021

Từ tháng 1-2021, những chính sách giáo dục mới nào sẽ có hiệu lực?

Từ tháng 1-2021, những chính sách giáo dục mới nào sẽ có hiệu lực?

Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2021

Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2021

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Quân khu 9: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biệt phái sĩ quan

Quân khu 9: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biệt phái sĩ quan

Khai giảng Khóa học giáo dục quốc phòng, an ninh

Khai giảng Khóa học giáo dục quốc phòng, an ninh

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Thừa Thiên - Huế triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng 2020

Thừa Thiên - Huế triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng 2020

Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Tỉnh Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác giáo dục QP-AN năm 2020

Tỉnh Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác giáo dục QP-AN năm 2020

Hội thảo 'Đổi mới phương thức dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay'

Hội thảo 'Đổi mới phương thức dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay'

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 6/10 đến 13/10/2019

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 6/10 đến 13/10/2019

PVN luôn chú trọng thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh

PVN luôn chú trọng thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh

Kiểm tra việc thực hiện GDQP&AN tại tỉnh Tây Ninh

Kiểm tra việc thực hiện GDQP&AN tại tỉnh Tây Ninh