Không cần đến ga vẫn có thể mua vé tàu Tết Kỷ Hợi - thao tác nhanh, đơn giản nhất

Không cần đến ga vẫn có thể mua vé tàu Tết Kỷ Hợi - thao tác nhanh, đơn giản nhất

Hơn 110 nghìn vé tàu Tết đã được bán

Hơn 110 nghìn vé tàu Tết đã được bán

Bắt đầu bán vé tàu Tết từ sáng 1/10

Bắt đầu bán vé tàu Tết từ sáng 1/10

Chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Gần 70.000 vé tàu Tết được đặt thành công trong 2 giờ mở bán

Gần 70.000 vé tàu Tết được đặt thành công trong 2 giờ mở bán

Ga Sài Gòn chuẩn bị 300.000 vé tàu Tết phục vụ hành khách

Ga Sài Gòn chuẩn bị 300.000 vé tàu Tết phục vụ hành khách

Ga Sài Gòn phát số thứ tự mua vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Ga Sài Gòn phát số thứ tự mua vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Ga Sài Gòn phát số thứ tự bán vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ga Sài Gòn phát số thứ tự bán vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đây là 5 cách để mua vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 tiết kiệm thời gian nhất

Đây là 5 cách để mua vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 tiết kiệm thời gian nhất