Chồng 'lấy cắp' phôi thai của vợ cho 'bồ' có thể bị phạt tù tới 7 năm?

Chồng 'lấy cắp' phôi thai của vợ cho 'bồ' có thể bị phạt tù tới 7 năm?

Chồng lừa bác sĩ, lấy phôi thai của vợ cho 'bồ': Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quá trình chuyển phôi thai tại bệnh viện

Chồng lừa bác sĩ, lấy phôi thai của vợ cho 'bồ': Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quá trình chuyển phôi thai tại bệnh viện

Vụ 'lấy cắp' phôi thai của vợ cho bồ: Xây dựng quy trình kiểm soát bằng vân tay

Vụ 'lấy cắp' phôi thai của vợ cho bồ: Xây dựng quy trình kiểm soát bằng vân tay

Vụ 'trộm phôi trữ đông': Bộ Y tế yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan

Vụ 'trộm phôi trữ đông': Bộ Y tế yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan

Bộ Y tế yêu cầu rà soát lại quy trình lưu trữ phôi thai

Bộ Y tế yêu cầu rà soát lại quy trình lưu trữ phôi thai

Phải siết chặt quản lý phôi thai tại bệnh viện

Phải siết chặt quản lý phôi thai tại bệnh viện

Giả danh người khác để lấy phôi trữ đông ở Bệnh viện Bưu Điện

Giả danh người khác để lấy phôi trữ đông ở Bệnh viện Bưu Điện