Apple tăng cơ hội bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người sử dụng

Apple tăng cơ hội bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người sử dụng

Trang chủ của hãng Apple Inc đã công bố một công cụ trực tuyến, theo đó người sử dụng các dịch vụ của hãng...