Những điều kỳ diệu từ xưởng gốm 'Ông Tây'

Những điều kỳ diệu từ xưởng gốm 'Ông Tây'

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa ông thầy người Pháp, gốm Raku và trẻ em khuyết tật

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa ông thầy người Pháp, gốm Raku và trẻ em khuyết tật

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa ông thầy người Pháp, gốm Raku và trẻ em khuyết tật

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa ông thầy người Pháp, gốm Raku và trẻ em khuyết tật

Trình diễn thư pháp trên nền độc tấu piano

Trình diễn thư pháp trên nền độc tấu piano

Ông thầy Pháp, gốm Nhật và điều kỳ diệu ở Huế

Ông thầy Pháp, gốm Nhật và điều kỳ diệu ở Huế

Xưởng gốm của 'ông Tây' và những điều kỳ diệu

Xưởng gốm của 'ông Tây' và những điều kỳ diệu

Xưởng gốm đặc biệt của ông Tây ở Huế

Xưởng gốm đặc biệt của ông Tây ở Huế

Chuyện ông Tây tốt bụng giúp người khuyết tật từ niềm đam mê gốm

Chuyện ông Tây tốt bụng giúp người khuyết tật từ niềm đam mê gốm