Bảo tàng Nghệ thuật Thêu XQ rực rỡ sắc hoa, trước thềm Festival Nghề truyền thống

Bảo tàng Nghệ thuật Thêu XQ rực rỡ sắc hoa, trước thềm Festival Nghề truyền thống

Uống trà từ ấm Gốm Hương Sa – vơi nỗi nhớ quê hương!

Uống trà từ ấm Gốm Hương Sa – vơi nỗi nhớ quê hương!

Nét độc đáo tại Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019

Nét độc đáo tại Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019

Ra mắt thương hiệu gốm Hương Sa - kết tinh 2 vùng văn hóa Hà Nội - Huế

Ra mắt thương hiệu gốm Hương Sa - kết tinh 2 vùng văn hóa Hà Nội - Huế

Nét độc đáo tại Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019

Nét độc đáo tại Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019

Lần đầu tiên ra mắt dòng gốm kết tinh 2 vùng văn hóa Hà Nội - Huế

Lần đầu tiên ra mắt dòng gốm kết tinh 2 vùng văn hóa Hà Nội - Huế

Gốm Hương Sa sự giao thoa văn hóa Hà Nội – Huế ra mắt công chúng tại Festival Huế 2019

Gốm Hương Sa sự giao thoa văn hóa Hà Nội – Huế ra mắt công chúng tại Festival Huế 2019

Gốm Hương Sa kết tinh văn hóa Hà Nội – Huế ra mắt công chúng tại Festival

Gốm Hương Sa kết tinh văn hóa Hà Nội – Huế ra mắt công chúng tại Festival

Huế: Trổ tài chế tác Gốm Hương Sa bên dòng Hương Giang

Huế: Trổ tài chế tác Gốm Hương Sa bên dòng Hương Giang

Rực rỡ sắc hoa tại XQ Huế trước thềm khai mạc Festival Nghề truyền thống

Rực rỡ sắc hoa tại XQ Huế trước thềm khai mạc Festival Nghề truyền thống