Huy động được 2.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động được 2.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Thêm 2.000 tỷ đồng đầu tư TPCP

Thêm 2.000 tỷ đồng đầu tư TPCP

Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 121 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 121 nghìn tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Tòa án Brazil phê chuẩn thương vụ bán tài sản trị giá 8,6 tỷ USD của Petrobras

Tòa án Brazil phê chuẩn thương vụ bán tài sản trị giá 8,6 tỷ USD của Petrobras

Tòa án Brazil phê chuẩn thương vụ bán tài sản trị giá 8,6 tỷ USD của Petrobras

Tòa án Brazil phê chuẩn thương vụ bán tài sản trị giá 8,6 tỷ USD của Petrobras

Huy động gần 2.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Huy động gần 2.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 2.692 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 2.692 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chính phủ

Tháng 5, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ đạt hơn 70%

Tháng 5, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ đạt hơn 70%

Tháng 5/2019: Huy động gần 12 nghìn tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

Tháng 5/2019: Huy động gần 12 nghìn tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

Tháng 5, huy động trái phiếu Chính phủ giảm

Tháng 5, huy động trái phiếu Chính phủ giảm

Tháng 5/2019, giá trị giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ đạt hơn 176 nghìn tỷ đồng

Tháng 5/2019, giá trị giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ đạt hơn 176 nghìn tỷ đồng

Gần 12 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP trong tháng 5

Đã huy động được gần 94 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đã huy động được gần 94 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đấu thầu thành công 2.650 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Đấu thầu thành công 2.650 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Thu hút 2.650 tỷ đồng đầu tư TPCP

Thu hút 2.650 tỷ đồng đầu tư TPCP

Lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ giảm nhẹ

Lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ giảm nhẹ

HNX huy động 3.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

HNX huy động 3.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Thêm 3.400 tỷ đồng 'đổ' vào TPCP

Huy động gần 88.000 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ

Huy động gần 88.000 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động thành công 2.400 tỷ đồng

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động thành công 2.400 tỷ đồng

Huy động thêm 2.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động thêm 2.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Trái phiếu Chính phủ hút thêm 2.400 tỷ đồng

Trái phiếu Chính phủ hút thêm 2.400 tỷ đồng

Huy động gần 84 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua 4 tháng

Huy động gần 84 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua 4 tháng

Huy động gần 84 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 4 tháng

Huy động gần 84 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 4 tháng

Huy động 786 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Huy động 786 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu kì hạn 20 năm 'đắt khách'

Trái phiếu kì hạn 20 năm 'đắt khách'

Tháng Tư: Thị trường trái phiếu thứ cấp giao dịch đạt 175.600 tỷ đồng

Tháng Tư: Thị trường trái phiếu thứ cấp giao dịch đạt 175.600 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước huy động 2.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 2.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 2.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 2.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động trái phiếu Chính phủ hấp dẫn tại các kỳ hạn trên 10 năm

Huy động trái phiếu Chính phủ hấp dẫn tại các kỳ hạn trên 10 năm

Huy động thành công hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động thành công hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 1.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 1.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động 1.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động 1.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

TPCP thu hút 1.800 tỷ đồng đầu tư

TPCP thu hút 1.800 tỷ đồng đầu tư

Huy động thêm 1.550 tỷ TPCP qua đấu thầu tại HNX

Huy động thêm 1.550 tỷ TPCP qua đấu thầu tại HNX

Trái phiếu Chính phủ huy động khó khăn tại nhiều kỳ hạn

Trái phiếu Chính phủ huy động khó khăn tại nhiều kỳ hạn

Trái phiếu chính phủ kì hạn 15 năm 'đắt hàng'

Trái phiếu chính phủ kì hạn 15 năm 'đắt hàng'

Thêm 1.550 tỷ đồng đầu tư TPCP kỳ hạn 15 năm

Thêm 1.550 tỷ đồng đầu tư TPCP kỳ hạn 15 năm

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được 1.550 tỷ đồng

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được 1.550 tỷ đồng

Tháng Ba: Chính phủ huy động 14.200 tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu

Tháng Ba: Chính phủ huy động 14.200 tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu

Huy động hơn 14,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu

Huy động hơn 14,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu

Tháng 3: Đấu thầu trái phiếu qua HNX giảm 24%

Tháng 3: Đấu thầu trái phiếu qua HNX giảm 24%

Tháng 3/2019, huy động hơn 14,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Tháng 3/2019, huy động hơn 14,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu

Huy động thêm 2.820 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

Huy động thêm 2.820 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

Đã huy động được hơn 63 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đã huy động được hơn 63 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu

Thêm gần 3.000 tỷ đồng đầu tư TPCP

Thêm gần 3.000 tỷ đồng đầu tư TPCP

Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 14% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 14% kế hoạch

Huy động được 200 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động được 200 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Thêm 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động

Thêm 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được huy động

Kho bạc Nhà nước huy động được 60.448,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động được 60.448,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Tỷ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ chỉ đạt 3,6%

Tỷ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ chỉ đạt 3,6%

TPCP dài hạn hút 200 tỷ đồng đầu tư

TPCP dài hạn hút 200 tỷ đồng đầu tư

Sau 5 tháng, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại phát hành tín phiếu

Sau 5 tháng, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại phát hành tín phiếu

Huy động thành công hơn 66 nghìn tỷ đồng TPCP trong hơn 2 tháng đầu năm

Huy động thành công hơn 66 nghìn tỷ đồng TPCP trong hơn 2 tháng đầu năm

Giao ban công trường NMNĐ Thái Bình: Ghi nhận các kiến nghị của nhà thầu

Giao ban công trường NMNĐ Thái Bình: Ghi nhận các kiến nghị của nhà thầu

Kho bạc Nhà nước đã huy động thêm 5.055 tỷ đồng trái phiếu

Kho bạc Nhà nước đã huy động thêm 5.055 tỷ đồng trái phiếu

Vì đâu lãi suất liên ngân hàng giảm rõ rệt?

Vì đâu lãi suất liên ngân hàng giảm rõ rệt?

Hơn 18,8 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Hơn 18,8 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thị trường trái phiếu Chính phủ suy giảm so với tháng 1

Thị trường trái phiếu Chính phủ suy giảm so với tháng 1

Huy động hơn 18,8 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động hơn 18,8 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Tháng 2, giao dịch trái phiếu chính phủ giảm 48% so với tháng trước

Tháng 2, giao dịch trái phiếu chính phủ giảm 48% so với tháng trước

Huy động được 18.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 2

Huy động được 18.800 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 2

Huy động thành công 3.950 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động thành công 3.950 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động được 3.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động được 3.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Thêm gần 4.000 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thêm gần 4.000 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Huy động được 51.244 tỷ đồng trái phiếu chính

Huy động được 51.244 tỷ đồng trái phiếu chính

Năm 2019 sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ chuẩn

Năm 2019 sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ chuẩn

Phó Thống đốc NHNN: 'Các tổ chức tín dụng khó khăn cân đối và sử dụng vốn'

Phó Thống đốc NHNN: 'Các tổ chức tín dụng khó khăn cân đối và sử dụng vốn'

Khu đất tây Hồ Tây đang đợi các bộ ngành di dời

Khu đất tây Hồ Tây đang đợi các bộ ngành di dời

Tuần sau Tết, thanh khoản hệ thống trở lại trạng thái tích cực

Tuần sau Tết, thanh khoản hệ thống trở lại trạng thái tích cực

Tháng 1/2019, giao dịch mua outright của nhà đầu tư ngoại đạt hơn 5,1 nghìn tỷ đồng

Tháng 1/2019, giao dịch mua outright của nhà đầu tư ngoại đạt hơn 5,1 nghìn tỷ đồng

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội không thấp hơn 3%/năm

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội không thấp hơn 3%/năm

Hơn 36 nghìn tỷ đồng 'đổ' vào TPCP trong tháng đầu năm

Hơn 36 nghìn tỷ đồng 'đổ' vào TPCP trong tháng đầu năm

Chính phủ huy động hơn 36.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng Một

Chính phủ huy động hơn 36.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng Một

Hơn 36.000 tỷ đồng được huy động từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Hơn 36.000 tỷ đồng được huy động từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động được gần 6.000 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được gần 6.000 tỷ đồng

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được gần 6.000 tỷ đồng