Lãi suất ngân hàng và lợi tức trái phiếu tiếp tục giảm sâu

Lãi suất ngân hàng và lợi tức trái phiếu tiếp tục giảm sâu

Mặc dù lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ, nhưng các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động....
SSI: Lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục đi ngang trong một vài tháng tới

SSI: Lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục đi ngang trong một vài tháng tới

Vốn hóa thị trường chứng khoán nước ta đạt hơn 4,34 triệu tỷ đồng

Vốn hóa thị trường chứng khoán nước ta đạt hơn 4,34 triệu tỷ đồng

Huy động 1.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Huy động 1.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Huy động thành công 1.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Huy động thành công 1.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Vì sao các nhà băng đẩy mạnh bán ngoại tệ về NHNN?

Vì sao các nhà băng đẩy mạnh bán ngoại tệ về NHNN?

Huy động thành công thêm 4.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động thành công thêm 4.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Lãi suất tăng, 4.400 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Lãi suất tăng, 4.400 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Kho bạc Nhà nước huy động 4.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 4.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động được 4.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động được 4.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động 4.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Huy động 4.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Đã huy động được trên 270.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu

Đã huy động được trên 270.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu

Đấu thầu thành công 4.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đấu thầu thành công 4.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Lãi suất trái phiếu chính phủ có thể chịu áp lực tăng

Lãi suất trái phiếu chính phủ có thể chịu áp lực tăng

Ông Trump dùng nỗ lực cuối cùng hỗ trợ dầu khí Mỹ

Ông Trump dùng nỗ lực cuối cùng hỗ trợ dầu khí Mỹ

Ngân hàng Nhà nước đã 'bơm' hơn 30.000 tỷ ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước đã 'bơm' hơn 30.000 tỷ ra thị trường

Nỗ lực cuối cùng của ông Trump với ngành dầu khí Mỹ

Nỗ lực cuối cùng của ông Trump với ngành dầu khí Mỹ

Ngân hàng Nhà nước bơm 30.000 tỷ đồng ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước bơm 30.000 tỷ đồng ra thị trường

Tỷ lệ huy động thành công trái phiếu chính phủ cải thiện trở lại

Tỷ lệ huy động thành công trái phiếu chính phủ cải thiện trở lại

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 5.407 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 5.407 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động thành công hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động thành công hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 11/11/2020, huy động thành công thêm 5.407 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 11/11/2020, huy động thành công thêm 5.407 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động trái phiếu chính phủ hạ nhiệt

Huy động trái phiếu chính phủ hạ nhiệt

Hơn 1,3 triệu tỷ đồng huy động trái phiếu Chính phủ

Hơn 1,3 triệu tỷ đồng huy động trái phiếu Chính phủ

Kho bạc huy động hơn 260.600 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Kho bạc huy động hơn 260.600 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động 300 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Huy động 300 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm khá mạnh trong tháng 10

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm khá mạnh trong tháng 10

Huy động hơn 260.600 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động hơn 260.600 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động 300 tỷ đồng TPCP tại kỳ hạn 20 năm

Huy động 300 tỷ đồng TPCP tại kỳ hạn 20 năm

Huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Trong tháng 10, huy động được 31.643 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Trong tháng 10, huy động được 31.643 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động hơn 31 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động hơn 31 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm mạnh

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm mạnh

Huy động hơn 31.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động hơn 31.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 7 năm giảm sâu, chỉ còn 1,55%/năm

Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 7 năm giảm sâu, chỉ còn 1,55%/năm

Đã huy động được hơn 260 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Đã huy động được hơn 260 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 4.870 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động 4.870 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động được 4.870 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Huy động được 4.870 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Huy động thành công gần 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động thành công gần 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kho bạc gọi thầu 8.000 tỷ, chỉ huy động được 4.870 tỷ đồng trái phiếu

Kho bạc gọi thầu 8.000 tỷ, chỉ huy động được 4.870 tỷ đồng trái phiếu

Huy động thêm 4.870 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Huy động thêm 4.870 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Huy động 4.870 tỷ đồng TPCP

Huy động 4.870 tỷ đồng TPCP

Lãi suất trái phiếu chính phủ xuống mức thấp nhất 2 năm: Hiện tượng ngắn hạn?

Lãi suất trái phiếu chính phủ xuống mức thấp nhất 2 năm: Hiện tượng ngắn hạn?

Tiền dồi dào, nhiều ngân hàng bắt đầu hạ lãi suất cho vay

Tiền dồi dào, nhiều ngân hàng bắt đầu hạ lãi suất cho vay

Ngoại tệ biến động, thị trường trái phiếu Chính phủ kém sôi động

Ngoại tệ biến động, thị trường trái phiếu Chính phủ kém sôi động