Đề cao vai trò nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ

Đề cao vai trò nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ

Thực hiện chủ đề năm 2018 do ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định: 'Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực...
Lan tỏa các mô hình làm theo Bác

Lan tỏa các mô hình làm theo Bác

Khi lãnh đạo 'ngại' tiếp dân

Khi lãnh đạo 'ngại' tiếp dân

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch mà không tiếp được dân thì nên 'rời ghế'!

Chủ tịch mà không tiếp được dân thì nên 'rời ghế'!

Những việc làm thiết thực ở Hải Hà

Những việc làm thiết thực ở Hải Hà

Nhớ lời Bác dặn: Học để làm người

Người Bí thư Chi bộ bước ra từ... hang núi

Trao Quyết định của Tinh ủy về công tác cán bộ

Trưởng Công an phường tận tâm, trách nhiệm

Minh bạch và thuận lợi cho người dân

Công khai, minh bạch là 'chìa khóa' thực hiện dân chủ cơ sở