Khi lãnh đạo 'ngại' tiếp dân

Khi lãnh đạo 'ngại' tiếp dân

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

'Vẫn còn vị Chủ tịch tỉnh tiếp dân được 9 phút rồi... đi nhậu'

'Vẫn còn vị Chủ tịch tỉnh tiếp dân được 9 phút rồi... đi nhậu'

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch tỉnh mà không tiếp dân thì nên nghỉ

Chủ tịch tỉnh mà không tiếp dân thì nên nghỉ

'Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa'

'Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa'

Nhớ lời Bác dặn: Học để làm người

Nhớ lời Bác dặn: Học để làm người

Quận Long Biên: Thực hiện hiệu quả dịch vụ công mức độ 3 nhờ tuyên truyền tới các trường học

Quận Long Biên: Thực hiện hiệu quả dịch vụ công mức độ 3 nhờ tuyên truyền tới các trường học

Long Biên (Hà Nội): Lãnh đạo quận, phường sử dụng tốt máy tính bảng trong quản lý, điều hành

Long Biên (Hà Nội): Lãnh đạo quận, phường sử dụng tốt máy tính bảng trong quản lý, điều hành

Quận 3: Thiết thực học và làm theo Bác, nhân nguồn sức mạnh đại đoàn kết

Quận 3: Thiết thực học và làm theo Bác, nhân nguồn sức mạnh đại đoàn kết

Bài 2: Hiệu quả từ bám sát thực tiễn

Bài 2: Hiệu quả từ bám sát thực tiễn

Đảng vững mạnh bắt đầu từ mỗi đảng viên và tổ chức đảng

Đảng vững mạnh bắt đầu từ mỗi đảng viên và tổ chức đảng

Nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong triển khai Đề án ủy quyền

Nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong triển khai Đề án ủy quyền

Bổn phận của người nêu gương

Bổn phận của người nêu gương

Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị

Người Bí thư Chi bộ bước ra từ... hang núi

Người Bí thư Chi bộ bước ra từ... hang núi

Học Bác cách gần dân

Học Bác cách gần dân

Bác sĩ cơ sở diễn kịch tuyên truyền kiến thức bảo vệ sức khỏe

Bác sĩ cơ sở diễn kịch tuyên truyền kiến thức bảo vệ sức khỏe

Hà Tĩnh đoạt giải Nhất cuộc thi y tế cơ sở giỏi năm 2018

Hà Tĩnh đoạt giải Nhất cuộc thi y tế cơ sở giỏi năm 2018

Toàn cảnh Chung kết Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018

Toàn cảnh Chung kết Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018

Cấm Sơn: Hướng đến NTM kiểu mẫu

Cấm Sơn: Hướng đến NTM kiểu mẫu

Bài 1: Xác định rõ nghĩa vụ của đảng viên, trách nhiệm của cán bộ

Bài 1: Xác định rõ nghĩa vụ của đảng viên, trách nhiệm của cán bộ

MTTQ xã Hàm Minh (Bình Thuận) tổ chức Đại hội điểm

MTTQ xã Hàm Minh (Bình Thuận) tổ chức Đại hội điểm

Lá phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Kỳ vọng những cải thiện từ thực tế

Lá phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Kỳ vọng những cải thiện từ thực tế

Bài 1: Học và làm theo Bác về nêu gương của cán bộ, đảng viên

Bài 1: Học và làm theo Bác về nêu gương của cán bộ, đảng viên

Giải mã những vụ án mạng vì lý do... trên trời

Giải mã những vụ án mạng vì lý do... trên trời