Vĩnh biệt Đoàn Tử Huyến - lãng tử chơi sách cuối cùng

Vĩnh biệt Đoàn Tử Huyến - lãng tử chơi sách cuối cùng

Gần chục năm chống chọi với bệnh tật, hai lần thoát cửa tử trong gang tấc, giờ ông đã thanh thản ra đi...
Dịch giả Dương Tường chuyển ngữ Truyện Kiều: 'Báo hiếu với tiếng mẹ đẻ'

Dịch giả Dương Tường chuyển ngữ Truyện Kiều: 'Báo hiếu với tiếng mẹ đẻ'

Sự trưởng thành của đọc

Sự trưởng thành của đọc

Truyện Kiều, bản chuyển ngữ tiếng Anh của Dương Tường, vừa 'chào đời'

Truyện Kiều, bản chuyển ngữ tiếng Anh của Dương Tường, vừa 'chào đời'

Cao Hành Kiện: Nghệ thuật như sự thanh tẩy

Cao Hành Kiện: Nghệ thuật như sự thanh tẩy

Bao lâu cho một tác phẩm?

Bao lâu cho một tác phẩm?

Vai trò của chi tiết trong tác phẩm

Vai trò của chi tiết trong tác phẩm

Dịch giả Dương Tường: Thách thức những giới hạn

Dịch giả Dương Tường: Thách thức những giới hạn

'Lưỡng giới' - Lịch sử được mã hóa trong bộ gien

'Lưỡng giới' - Lịch sử được mã hóa trong bộ gien

Văn học có cần đi cùng điện ảnh?

Văn học có cần đi cùng điện ảnh?