Ở nơi người dân mong có điện nhiều năm nay

Ở nơi người dân mong có điện nhiều năm nay

Đớn đau từ rượu, cha tâm thần 2 lần chém chết con

Đớn đau từ rượu, cha tâm thần 2 lần chém chết con

Đau lòng cha tâm thần chém chết 2 con ruột

Đau lòng cha tâm thần chém chết 2 con ruột

Đau lòng cha dùng rựa chém chết con trai ruột

Đau lòng cha dùng rựa chém chết con trai ruột

Cha tâm thần dùng rựa chém con ruột tử vong

Cha tâm thần dùng rựa chém con ruột tử vong

Đang chơi đùa, bé trai 8 tuổi bị bố chém tử vong

Đang chơi đùa, bé trai 8 tuổi bị bố chém tử vong

Đau lòng vụ cha tâm thần dùng rựa chém chết 2 con

Đau lòng vụ cha tâm thần dùng rựa chém chết 2 con

Tiết lộ 'sốc' người cha truy sát chém chết con 8 tuổi

Tiết lộ 'sốc' người cha truy sát chém chết con 8 tuổi

Cha tâm thần dùng rựa chém chết 2 con 8 tuổi

Cha tâm thần dùng rựa chém chết 2 con 8 tuổi

Kẻ tâm thần 2 lần chém chết con ruột

Kẻ tâm thần 2 lần chém chết con ruột