Trưng bày gốm Champa Bình Định

Trưng bày gốm Champa Bình Định

Đà Nẵng: Triển lãm gần 200 hiện vật, tư liệu ảnh về đền tháp, gốm Champa Nam Trung Bộ

Đà Nẵng: Triển lãm gần 200 hiện vật, tư liệu ảnh về đền tháp, gốm Champa Nam Trung Bộ

Triển lãm gốm cổ Champa Bình Định: Nhiều góc nhìn về các đền tháp Champa

Triển lãm gốm cổ Champa Bình Định: Nhiều góc nhìn về các đền tháp Champa

Trưng bày gần 200 hiện vật, ảnh về gốm, tháp Champa Nam Trung Bộ

Trưng bày gần 200 hiện vật, ảnh về gốm, tháp Champa Nam Trung Bộ

Phát hiện nhiều cứ liệu mới về gốm cổ Chăm Pa Bình Ðịnh

Phát hiện nhiều cứ liệu mới về gốm cổ Chăm Pa Bình Ðịnh

Phát hiện mới tại di chỉ Gò Cây Me

Phát hiện mới tại di chỉ Gò Cây Me

Phát lộ tháp Chăm có mặt bằng di tích đầy đủ nhất

Khai quật được 30.000 di vật tại di chỉ Gò Cây Me, Bình Định

Khai quật được 30.000 di vật tại di chỉ Gò Cây Me, Bình Định