Đi chợ quê, chơi bịt mắt đập niêu giữa lòng Sài Gòn

Đi chợ quê, chơi bịt mắt đập niêu giữa lòng Sài Gòn

Những nét văn hóa dân gian như cảnh quê, chợ quê và các trò trò chơi bịt mắt đập niêu, đá dế sẽ xuất hiện...