Mỹ thẳng tay loại biên hàng trăm chiếc Apache

Mỹ thẳng tay loại biên hàng trăm chiếc Apache

Quân đội Mỹ vừa thông báo chính thức loai biên hàng trăm chiếc trực thăng tấn công AH-64D Apache cũ để...
Không quân Mỹ và tham vọng thay máu lực lượng trực thăng quân sự tới năm 2030

Không quân Mỹ và tham vọng thay máu lực lượng trực thăng quân sự tới năm 2030

Mỹ thay Apache bằng trực thăng bay nhanh gần gấp đôi

Mỹ thay Apache bằng trực thăng bay nhanh gần gấp đôi

Mỹ thay Apache bằng trực thăng bay nhanh gần gấp đôi

Mỹ thay Apache bằng trực thăng bay nhanh gần gấp đôi

Không quân Mỹ và tham vọng thay máu lực lượng trực thăng quân sự tới năm 2030

Không quân Mỹ và tham vọng thay máu lực lượng trực thăng quân sự tới năm 2030

Mỹ chọn kẻ thay thế Black Hawk, Apache khiến Ka-52 thua xa

Mỹ chọn kẻ thay thế Black Hawk, Apache khiến Ka-52 thua xa

Trực thăng SB-1 Defiant Mỹ cho Ka Nga hít khói

Trực thăng cánh đồng trục Mỹ bay nhanh gấp đôi Nga

Mỹ công bố ảnh thật máy bay dị thay Black Hawk, Apache

Mỹ tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga