Robot công dân đầu tiên bất ngờ xuất hiện tại INDUSTRY 4.0 Summit

Robot công dân đầu tiên bất ngờ xuất hiện tại INDUSTRY 4.0 Summit

Robot Sophia bày tỏ ước mơ có đầy đủ ý thức và tình cảm

Robot Sophia bày tỏ ước mơ có đầy đủ ý thức và tình cảm

Robot công dân Sophia nói gì về 4.0 ở Việt Nam?

Robot công dân Sophia nói gì về 4.0 ở Việt Nam?

Robot Erica sẽ bắt đầu sự nghiệp phát thanh viên vào tháng 4/2018

Robot Erica sẽ bắt đầu sự nghiệp phát thanh viên vào tháng 4/2018

CEO SoftBank: 30 năm nữa sẽ có 'siêu AI' với IQ 10.000

CEO SoftBank: 30 năm nữa sẽ có 'siêu AI' với IQ 10.000

Trí thông minh nhân tạo, tương lai hay ngày tận thế?

Trí thông minh nhân tạo, tương lai hay ngày tận thế?

Saudi Arabia trao quyền công dân cho robot

Saudi Arabia trao quyền công dân cho robot

Thế giới nổi bật trong tuần: Catalonia tuyên bố độc lập

Thế giới nổi bật trong tuần: Catalonia tuyên bố độc lập

Lần đầu tiên một robot được trao quyền công dân

Lần đầu tiên một robot được trao quyền công dân

Robot từng tuyên bố sẽ 'hủy diệt' con người đã chính thức trở thành một công dân

Robot từng tuyên bố sẽ 'hủy diệt' con người đã chính thức trở thành một công dân