Giáo sư Furuta Moto: Coi trọng đào tạo 3 năng lực cốt lõi

Giáo sư Furuta Moto: Coi trọng đào tạo 3 năng lực cốt lõi

Nền giáo dục đại học Việt Nam đang thay đổi rất nhanh. Mọi người đang cố gắng hội nhập quốc tế và tôi học...