'Chương trình đối tác phát triển NGO-JICA' tại Quảng Nam : JICA hỗ trợ Quảng Nam triển khai nhiều dự án phát triển bền vững

'Chương trình đối tác phát triển NGO-JICA' tại Quảng Nam : JICA hỗ trợ Quảng Nam triển khai nhiều dự án phát triển bền vững

Để làng nghề xứ Quảng vươn xa

Để làng nghề xứ Quảng vươn xa

Làng nghề cũng phải 4.0

Làng nghề cũng phải 4.0

Lẩn quẩn với sản phẩm làng nghề

Lẩn quẩn với sản phẩm làng nghề

Lẩn quẩn với sản phẩm làng nghề

Lẩn quẩn với sản phẩm làng nghề

Định vị làng nghề trong Cách mạng công nghiệp 4.0 - Kỳ I: Loay hoay chọn hướng đi

Định vị làng nghề trong Cách mạng công nghiệp 4.0 - Kỳ I: Loay hoay chọn hướng đi

Phát huy vai trò của nghệ nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0

Phát huy vai trò của nghệ nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0

Giao lưu hữu nghị nhân dân Quảng Nam – Nhật Bản

Giao lưu hữu nghị nhân dân Quảng Nam – Nhật Bản