Mỹ đang có bao nhiêu tàu sân bay ở Thái Bình Dương?

Mỹ đang có bao nhiêu tàu sân bay ở Thái Bình Dương?

Mỹ đang có bao nhiêu tàu sân bay ở Thái Bình Dương?

Mỹ đang có bao nhiêu tàu sân bay ở Thái Bình Dương?

Tổng thống Mỹ bất ngờ dịu giọng với Triều Tiên khi đến Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ bất ngờ dịu giọng với Triều Tiên khi đến Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ khen người dân Triều Tiên... 'vĩ đại'

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ khen người dân Triều Tiên... 'vĩ đại'

Tổng thống Trump đề cập viễn cảnh gặp ông Kim Jong-un

Tổng thống Trump đề cập viễn cảnh gặp ông Kim Jong-un

Tổng thống Trump 'để ngỏ' khả năng gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Tổng thống Trump 'để ngỏ' khả năng gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Đằng sau thông điệp để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên của TT Trump

Đằng sau thông điệp để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên của TT Trump

Tổng thống Donald Trump sẽ 'ngồi xuống nói chuyện với ông Kim Jong-un'

Tổng thống Donald Trump sẽ 'ngồi xuống nói chuyện với ông Kim Jong-un'

Tin mới: TT Donald Trump để ngỏ khả năng gặp ông Kim Jong Un

Tin mới: TT Donald Trump để ngỏ khả năng gặp ông Kim Jong Un

Nhà Trắng: Nga cần có vai trò chắc chắn trong vấn đề Triều Tiên

Nhà Trắng: Nga cần có vai trò chắc chắn trong vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng gặp ông Kim Jong Un

Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng gặp ông Kim Jong Un

Ông Donald Trump để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ông Donald Trump để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên