Cân tài 3 ứng viên sáng giá có thể thay thế bà Merkel

Cân tài 3 ứng viên sáng giá có thể thay thế bà Merkel

Cân tài 3 ứng viên sáng giá có thể thay thế bà Merkel

Cân tài 3 ứng viên sáng giá có thể thay thế bà Merkel

Ai sẽ thay thế bà Merkel?

Ai sẽ thay thế bà Merkel?

Đức: Lộ diện những gương mặt sáng giá cho chức Chủ tịch CDU

Đức: Lộ diện những gương mặt sáng giá cho chức Chủ tịch CDU

Ứng viên nào có thể thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel?

Ứng viên nào có thể thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel?

Đức: Ông Friedrich Merz chính thức tuyên bố ứng cử chức Chủ tịch CDU

Đức: Ông Friedrich Merz chính thức tuyên bố ứng cử chức Chủ tịch CDU

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường vào năm 2021

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường vào năm 2021

Nhân vật nào sẽ thay bà Merkel lãnh đạo đảng CDU?

Nhân vật nào sẽ thay bà Merkel lãnh đạo đảng CDU?

Vắng bóng bà Merkel, nước Đức sẽ mang màu Nâu hay Xanh?

Vắng bóng bà Merkel, nước Đức sẽ mang màu Nâu hay Xanh?