Với người trẻ, thế nào là cuộc vui đúng chất?

Với người trẻ, thế nào là cuộc vui đúng chất?

Mọi cuộc vui đều cần chất xúc tác giúp cảm xúc thăng hoa và bùng nổ: Tìm được người bạn đồng gu, cả nhóm tụ...