Vụ Freedom Group và Coffeecell kinh doanh đa cấp trái phép, bán sản phẩm 'chữa bách bệnh': Bao giờ xem xét xử lý hình sự?

Vụ Freedom Group và Coffeecell kinh doanh đa cấp trái phép, bán sản phẩm 'chữa bách bệnh': Bao giờ xem xét xử lý hình sự?

Liên quan đến thông tin phản ánh về việc Công ty đa cấp Vision tồn tại bất hợp pháp tại Việt Nam, với hoạt...
Có thể xử lý hình sự tổ chức, cá nhân liên quan đến đa cấp trái phép Freedom Group và Công ty TNHH Coffeecell

Có thể xử lý hình sự tổ chức, cá nhân liên quan đến đa cấp trái phép Freedom Group và Công ty TNHH Coffeecell

Kinh doanh đa cấp trái pháp luật: Freedom Group, Coffeecell và các cá nhân đều có thể bị xử lý hình sự

Kinh doanh đa cấp trái pháp luật: Freedom Group, Coffeecell và các cá nhân đều có thể bị xử lý hình sự

Phương thức đa cấp của Freedom Group và Công ty TNHH Coffeecell có thể bị xử lý hình sự

Phương thức đa cấp của Freedom Group và Công ty TNHH Coffeecell có thể bị xử lý hình sự

Từ 2018 Cục CT&BVNTD đã khuyến cáo người dân và cung cấp tài liệu về kinh doanh đa cấp không phép của Freedom Group tới Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Từ 2018 Cục CT&BVNTD đã khuyến cáo người dân và cung cấp tài liệu về kinh doanh đa cấp không phép của Freedom Group tới Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao