Ngày càng nhiều cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam sinh sống

Ngày càng nhiều cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam sinh sống

Chi phí sinh hoạt thấp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cải thiện, chính sách mở cửa của Việt Nam là những...
Sức hút của Việt Nam với người về hưu Mỹ

Sức hút của Việt Nam với người về hưu Mỹ

Nhiều cựu chiến binh Mỹ chọn trở lại Việt Nam sinh sống

Nhiều cựu chiến binh Mỹ chọn trở lại Việt Nam sinh sống

Người Mỹ tới nghỉ hưu ở VN vì chi phí y tế rẻ và mức sống khá

Người Mỹ tới nghỉ hưu ở VN vì chi phí y tế rẻ và mức sống khá

Tờ báo lớn của Mỹ tin rằng iPhone sắp được sản xuất tại Việt Nam

Tờ báo lớn của Mỹ tin rằng iPhone sắp được sản xuất tại Việt Nam

Các đại gia công nghệ thế giới tìm đến Việt Nam

Các đại gia công nghệ thế giới tìm đến Việt Nam

Apple đang tiến vào, chờ iPhone sản xuất tại Việt Nam

Apple đang tiến vào, chờ iPhone sản xuất tại Việt Nam

Đừng ngạc nhiên nếu iPhone sắp 'made in Vietnam'

Đừng ngạc nhiên nếu iPhone sắp 'made in Vietnam'