Gia đình Otto Warmbier quyết truy tài sản bất hợp pháp của Triều Tiên

Gia đình Otto Warmbier quyết truy tài sản bất hợp pháp của Triều Tiên

Ông Trump nói gì về hóa đơn 2 triệu USD của Triều Tiên?

Ông Trump nói gì về hóa đơn 2 triệu USD của Triều Tiên?

TT Trump lên tiếng về hóa đơn viện phí 2 triệu USD từ Triều Tiên

TT Trump lên tiếng về hóa đơn viện phí 2 triệu USD từ Triều Tiên

Triều Tiên gửi Mỹ hóa đơn 2 triệu USD tiền chăm sóc sinh viên

Triều Tiên gửi Mỹ hóa đơn 2 triệu USD tiền chăm sóc sinh viên

2 triệu USD bí mật trong vụ đàm phán trao trả con tin giữa Mỹ và Triều Tiên

2 triệu USD bí mật trong vụ đàm phán trao trả con tin giữa Mỹ và Triều Tiên

Triều Tiên buộc Mỹ bồi thường 2 triệu USD phí chăm sóc Otto Warmbier

Triều Tiên buộc Mỹ bồi thường 2 triệu USD phí chăm sóc Otto Warmbier

Triều Tiên trả lại trát tòa án Mỹ đòi bồi thường 500 triệu USD