Xả súng bạo lực ở Chicago chưa ngừng

Xả súng bạo lực ở Chicago chưa ngừng

14 giờ kinh hoàng ở Chicago

14 giờ kinh hoàng ở Chicago

Mỹ: Xả súng kinh hoàng ở Chicago, 5 người chết, nhiều bị thương

Mỹ: Xả súng kinh hoàng ở Chicago, 5 người chết, nhiều bị thương

Thế giới ngày qua: Nhật Bản tưởng niệm 73 năm thảm họa bom nguyên tử tại Hiroshima

Thế giới ngày qua: Nhật Bản tưởng niệm 73 năm thảm họa bom nguyên tử tại Hiroshima

Ít nhất 44 phát súng nổ ở Chicago trong một ngày, 5 người chết

Ít nhất 44 phát súng nổ ở Chicago trong một ngày, 5 người chết

Băng đảng xã hội đen thanh toán đẫm máu, 44 người bị bắn

Băng đảng xã hội đen thanh toán đẫm máu, 44 người bị bắn

Mỹ: Bạo lực súng đạn tại Chicago, 44 người trúng đạn trong 14 giờ

Mỹ: Bạo lực súng đạn tại Chicago, 44 người trúng đạn trong 14 giờ

Làn sóng bạo lực ở Chicago: 40 người bị bắn chỉ trong 2 ngày

Làn sóng bạo lực ở Chicago: 40 người bị bắn chỉ trong 2 ngày

Trong 14 giờ ở Chicago: 44 phát đạn, 5 người thiệt mạng

Trong 14 giờ ở Chicago: 44 phát đạn, 5 người thiệt mạng

Ngày Chủ nhật bạo lực tại Chicago, Mỹ

Ngày Chủ nhật bạo lực tại Chicago, Mỹ

Xả súng kinh hoàng ở Chicago là do các băng đảng xung đột

Xả súng kinh hoàng ở Chicago là do các băng đảng xung đột

Đêm bạo lực tại Chicago, Mỹ: 44 người bị bắn

Đêm bạo lực tại Chicago, Mỹ: 44 người bị bắn

Các vụ nổ súng tại Chicago ngày 5-8 làm thương vong 46 người

Các vụ nổ súng tại Chicago ngày 5-8 làm thương vong 46 người

Trong 14 giờ ở Chicago: 44 phát đạn, 5 người thiệt mạng

Trong 14 giờ ở Chicago: 44 phát đạn, 5 người thiệt mạng

Ngày kinh hoàng ở Chicago, 44 người bị bắn, 5 người chết trong 14 giờ

Ngày kinh hoàng ở Chicago, 44 người bị bắn, 5 người chết trong 14 giờ

Liên tiếp 44 người bị bắn trong vòng 14 tiếng tại Chicago

Liên tiếp 44 người bị bắn trong vòng 14 tiếng tại Chicago

Mỹ: Kỷ lục 44 người bị bắn trong vòng 14 tiếng tại Chicago

Mỹ: Kỷ lục 44 người bị bắn trong vòng 14 tiếng tại Chicago