Nhân sự chất lượng cao ngành quản trị du lịch- khách sạn trong thời đại 4.0

Nhằm trang bị những kiến thức chuyên sâu về quản trị du lịch- khách sạn và tăng cường khả năng ứng dụng...
Đào tạo nhân sự chất lượng về quản trị Du lịch - Khách sạn

Đào tạo nhân sự chất lượng về quản trị Du lịch - Khách sạn

Fraser Suites Hanoi của BIM Land đạt giải World Travel Awards 2019

Fraser Suites Hanoi của BIM Land đạt giải World Travel Awards 2019

Freser Suites HaNoi của BIM Land đạt giải World Travel Awards 2019

Freser Suites HaNoi của BIM Land đạt giải World Travel Awards 2019

'Muốn thu hút đầu tư cần công khai quy hoạch phát triển kinh tế du lịch'

'Muốn thu hút đầu tư cần công khai quy hoạch phát triển kinh tế du lịch'

BIM Group hợp tác, phát triển dịch vụ không gian làm việc tại Lào

BIM Group hợp tác, phát triển dịch vụ không gian làm việc tại Lào