Mỹ: Bị cáo cố tình nói nhiều bị cảnh sát dán băng keo bịt miệng

Mỹ: Bị cáo cố tình nói nhiều bị cảnh sát dán băng keo bịt miệng

Thẩm phán Mỹ cho bịt miệng bị cáo bằng băng dính vì 'nói quá nhiều'

Thẩm phán Mỹ cho bịt miệng bị cáo bằng băng dính vì 'nói quá nhiều'

Clip bị cáo bị bịt miệng tại tòa vì... nói quá nhiều

Clip bị cáo bị bịt miệng tại tòa vì... nói quá nhiều

Liên tục cãi quan tòa, bị cáo bị dán băng dính vào miệng

Liên tục cãi quan tòa, bị cáo bị dán băng dính vào miệng

Liên tục cãi quan tòa và luật sư, tên cướp bị dán băng dính vào miệng

Liên tục cãi quan tòa và luật sư, tên cướp bị dán băng dính vào miệng

Bị cáo bị bịt miệng khi xét xử vì nói quá nhiều

Bị cáo bị bịt miệng khi xét xử vì nói quá nhiều

Bị cáo thắc mắc, thẩm phán yêu cầu dán băng bịt miệng

Bị cáo thắc mắc, thẩm phán yêu cầu dán băng bịt miệng

Mỹ: Bị cáo 'lắm mồm' bị dán băng keo vào miệng tại phiên xử

Mỹ: Bị cáo 'lắm mồm' bị dán băng keo vào miệng tại phiên xử

Tên cướp bị bịt miệng khi xét xử vì lắm mồm

Tên cướp bị bịt miệng khi xét xử vì lắm mồm