Sự thật việc 'Đường lên đỉnh Olympia' bị tố đưa sai lệch thông tin lịch sử

Sự thật việc 'Đường lên đỉnh Olympia' bị tố đưa sai lệch thông tin lịch sử

Khán giả tố 'Đường lên đỉnh Olympia' nói sai lệch lịch sử

Khán giả tố 'Đường lên đỉnh Olympia' nói sai lệch lịch sử

Khán giả tố 'Đường lên đỉnh Olympia' nói sai lệch lịch sử

Khán giả tố 'Đường lên đỉnh Olympia' nói sai lệch lịch sử

Quanh hai bức ảnh ngày 30/4/1975

Quanh hai bức ảnh ngày 30/4/1975

Nữ phóng viên duy nhất ghi lại thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975

Nữ phóng viên duy nhất ghi lại thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975

Hội ngộ đặc biệt của đơn vị đầu tiên chiếm Dinh Độc Lập

Hội ngộ đặc biệt của đơn vị đầu tiên chiếm Dinh Độc Lập

Tường tận xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975

Tường tận xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975

Tường tận xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975

Tường tận xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975

Chuyện ít người biết về hai chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập 42 năm trước

Chuyện ít người biết về hai chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập 42 năm trước