Phát hiện ngôi đền bí ẩn và kho báu chìm dưới đáy biển 1.200 năm

Phát hiện ngôi đền bí ẩn và kho báu chìm dưới đáy biển 1.200 năm

Một ngôi đền bí ẩn và kho báu vừa được phát hiện trong tàn tích của một thành phố Ai Cập cổ đại chìm dưới...