Từ anh sinh viên mê billiards đến nhà vô địch Việt Nam

Từ anh sinh viên mê billiards đến nhà vô địch Việt Nam

Đỗ Thế Kiên, hay còn được dân mê billiards gọi với cái tên Kiên 'Pháp' hoặc Kiên 'máy khâu', đang cùng với...