Mỹ điều chỉnh bài kiểm tra nhập tịch lần đầu tiên sau 10 năm

Mỹ điều chỉnh bài kiểm tra nhập tịch lần đầu tiên sau 10 năm

Lần đầu tiên sau một thập kỷ, chính quyền Trump sẽ đưa ra các thay đổi trong bài kiểm tra nhập tịch - bài...