Câu chuyện lạc quan của những người cô đơn trong thành phố

Câu chuyện lạc quan của những người cô đơn trong thành phố

Cuốn sách của tác giả Francesc Miralles là câu chuyện về một người cô đơn trong thành phố lần đầu đối mặt...