Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường tự do tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm giảm, thị trường tự do tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm tiếp tục lên cao, ngoại tệ mạnh khu vực châu Âu lao dốc

Tỷ giá trung tâm tiếp tục lên cao, ngoại tệ mạnh khu vực châu Âu lao dốc

Tỷ giá trung tâm tăng, giá đồng USD tại ngân hàng ngược chiều đi xuống

Tỷ giá trung tâm tăng, giá đồng USD tại ngân hàng ngược chiều đi xuống

Tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng mạnh 20 đồng/USD, mức tăng cao nhất từ trước đến nay

Tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng mạnh 20 đồng/USD, mức tăng cao nhất từ trước đến nay

Tỷ giá VND/USD tiếp tục giảm mạnh trong ngân hàng và thị trường tự do

Tỷ giá VND/USD tiếp tục giảm mạnh trong ngân hàng và thị trường tự do

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh, thị trường tự do cũng tăng mạnh giá trao đổi USD

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh, thị trường tự do cũng tăng mạnh giá trao đổi USD

Các ngân hàng thương mại tăng mạnh giá trao đổi USD

Các ngân hàng thương mại tăng mạnh giá trao đổi USD

Tỷ giá trung tâm đi ngang, các ngân hàng thương mại giảm giá sâu đồng USD

Tỷ giá trung tâm đi ngang, các ngân hàng thương mại giảm giá sâu đồng USD

Tỷ giá trung tâm tăng, giá giao dịch đồng USD tại thị trường tự do giảm

Tỷ giá trung tâm tăng, giá giao dịch đồng USD tại thị trường tự do giảm

Đồng USD tăng mạnh giá mua – bán trên thị trường tự do, ngoại tệ khác giảm sâu

Đồng USD tăng mạnh giá mua – bán trên thị trường tự do, ngoại tệ khác giảm sâu

Đồng USD trên thị trường tự do hạ nhiệt, giá mua – bán tại ngân hàng lên sát mức trần

Đồng USD trên thị trường tự do hạ nhiệt, giá mua – bán tại ngân hàng lên sát mức trần

Chi hơn 1800 tỷ đồng tậu siêu xe Ferrari 250 GTO

Chi hơn 1800 tỷ đồng tậu siêu xe Ferrari 250 GTO