VTVcab khai tử một loạt kênh truyền hình: Vì đâu nên nỗi?

VTVcab khai tử một loạt kênh truyền hình: Vì đâu nên nỗi?

Bộ Công thương yêu cầu VTVcab báo cáo việc cắt hàng loạt kênh truyền hình

Bộ Công thương yêu cầu VTVcab báo cáo việc cắt hàng loạt kênh truyền hình

Yêu cầu VTVcab báo cáo việc đột ngột cắt hàng loạt kênh 'hot'

Yêu cầu VTVcab báo cáo việc đột ngột cắt hàng loạt kênh 'hot'

Yêu cầu VTVcab báo cáo việc bất ngờ cắt hàng loạt kênh truyền hình

Yêu cầu VTVcab báo cáo việc bất ngờ cắt hàng loạt kênh truyền hình

Nhà đài cứ như đang đùa với khách hàng

Nhà đài cứ như đang đùa với khách hàng

VTVcab không sòng phẳng với khách hàng

VTVcab không sòng phẳng với khách hàng

Đột ngột cắt kênh 'hot', VTVcab làm ăn ra sao?

Đột ngột cắt kênh 'hot', VTVcab làm ăn ra sao?

Khán giả bức xúc vì VTV cab bất ngờ cắt nhiều kênh 'hot' từ 1-4

Khán giả bức xúc vì VTV cab bất ngờ cắt nhiều kênh 'hot' từ 1-4

Dừng phát sóng không báo trước, VTVcab có phạm luật?

Dừng phát sóng không báo trước, VTVcab có phạm luật?