Motor show: Vớt doanh số cuối năm

Motor show: Vớt doanh số cuối năm

Triển lãm ô tô năm nay được xem là nỗ lực 'chào hàng' sau một năm thị trường xe nhập khẩu trầm lắng.