Thời trang Việt diễn mở màn ASEAN Week 2019

Thời trang Việt diễn mở màn ASEAN Week 2019

Bộ sưu tập Flower dream - Giấc mơ hoa của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam được chọn trình diễn mở màn chương trình...