Dịch vụ Taxi bay sẽ được đưa vào hoạt động năm 2023

Dịch vụ Taxi bay sẽ được đưa vào hoạt động năm 2023

CEO Florian Reuter - Biến giấc mơ taxi bay…

CEO Florian Reuter - Biến giấc mơ taxi bay…

Giấc mơ xe bay của Audi bất ngờ bị gián đoạn

Giấc mơ xe bay của Audi bất ngờ bị gián đoạn

Người dân Singapore lần đầu được chứng kiến 'taxi bay'

Người dân Singapore lần đầu được chứng kiến 'taxi bay'

Đức thử nghiệm thành công taxi bay ở châu Á

Taxi bay 18 cánh quạt cất cánh ở Singapore

Taxi bay 18 cánh quạt cất cánh ở Singapore

Thử nghiệm taxi bay tại Singapore

Taxi bay của Volocopter thử nghiệm ấn tượng tại Singapore

Đức thử nghiệm thành công taxi bay ở châu Á

Taxi bay của Volocopter thử nghiệm ấn tượng tại Singapore

Volocopter thử nghiệm thành công taxi bay tại Singapore

Taxi bay của Volocopter thử nghiệm ấn tượng tại Singapore