Grab và Gojek 'đại chiến' thị trường giao đồ ăn Đông Nam Á

Grab và Gojek 'đại chiến' thị trường giao đồ ăn Đông Nam Á

Từ sức mạnh cốt lõi là 'xe ôm công nghệ', Grab và Gojek đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, trong đó nổi...