Vụ vỡ đập tại Brazil: 166 người thiệt mạng và 155 người mất tích

Vụ vỡ đập tại Brazil: 166 người thiệt mạng và 155 người mất tích

Vụ vỡ đập tại Brazil: 166 người thiệt mạng, 155 người vẫn mất tích

Vụ vỡ đập tại Brazil: 166 người thiệt mạng, 155 người vẫn mất tích

Số người chết trong thảm họa vỡ đập ở Brazil tăng lên 115

Số người chết trong thảm họa vỡ đập ở Brazil tăng lên 115

Vụ vỡ đập tại Brazil: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 84 người

Vụ vỡ đập tại Brazil: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 84 người

Vụ vỡ đập tại Brazil: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 84 người

Vụ vỡ đập tại Brazil: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 84 người

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ đập tại Brazil tăng lên 84 người

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ đập tại Brazil tăng lên 84 người

Vỡ đập ở Brazil: Số người chết tăng lên 58 người

Vỡ đập ở Brazil: Số người chết tăng lên 58 người

Vỡ đập chất thải Brazil: Tìm thấy xe buýt có người chết bên trong

Vỡ đập chất thải Brazil: Tìm thấy xe buýt có người chết bên trong

Tìm thấy 58 thi thể sau vụ vỡ đập ở Brazil

Tìm thấy 58 thi thể sau vụ vỡ đập ở Brazil