Sức hút của 'Vẻ đẹp Việt Nam'

Sức hút của 'Vẻ đẹp Việt Nam'

Cuộc thi ảnh 'Vẻ đẹp Việt Nam' của Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân tổ chức đã thu hút gần 8.000 tác phẩm...