MSB triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mở thẻ tín dụng

MSB triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mở thẻ tín dụng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam đã công bố triển khai ứng dụng trí...
Sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều trị bệnh ung thư là xu hướng tất yếu

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều trị bệnh ung thư là xu hướng tất yếu

9X thu nghìn đô từ ý tưởng sáng tạo hồ sơ xin việc

9X thu nghìn đô từ ý tưởng sáng tạo hồ sơ xin việc

Le Bros hợp tác chiến lược với FIVE9 Việt Nam, đẩy mạnh kết hợp công nghệ với truyền thông

Le Bros hợp tác chiến lược với FIVE9 Việt Nam, đẩy mạnh kết hợp công nghệ với truyền thông

Hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong marketing và truyền thông

Hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong marketing và truyền thông

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng điều trị ung thư cho các bệnh nhân qua hệ thống 'Trí tuệ nhân tạo'

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng điều trị ung thư cho các bệnh nhân qua hệ thống 'Trí tuệ nhân tạo'

Điều trị ung thư qua ứng dụng 'Trí tuệ nhân tạo'