Hé lộ nguyên nhân cháy quán bar lớn nhất đất Cảng

Hé lộ nguyên nhân cháy quán bar lớn nhất đất Cảng

Khói lửa bao trùm quán bia lớn ở Hải Phòng

Khói lửa bao trùm quán bia lớn ở Hải Phòng

Quán bia ở Hải Phòng cháy lớn sau tiếng nổ

Quán bia ở Hải Phòng cháy lớn sau tiếng nổ

Cháy lớn tại quán bar lớn nhất đất Cảng

Cháy lớn tại quán bar lớn nhất đất Cảng

Hoảng loạn khi khói lửa bao trùm nhà hàng Sive beer Club

Hoảng loạn khi khói lửa bao trùm nhà hàng Sive beer Club

Quán bia ở Hải Phòng cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét

Quán bia ở Hải Phòng cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét

Quán bia ở Hải Phòng cháy lớn sau tiếng nổ

Quán bia ở Hải Phòng cháy lớn sau tiếng nổ

Cháy lớn tại một quán bar ở Hải Phòng

Cháy lớn tại một quán bar ở Hải Phòng

Cháy câu lạc bộ bia ở Hải Phòng

Cháy câu lạc bộ bia ở Hải Phòng

Hiện trường vụ cháy Five Beer Club ở Hải Phòng

Hiện trường vụ cháy Five Beer Club ở Hải Phòng